Despre noi

 

Simțiți-vă la înălţime în orice situaţie!

Noi urmărim tendințele europene cu privire la educație și competențe și venim cu un tip nou de cursuri care să completeze dezvoltarea fiecăruia și să contribuie la progresul personal.

Accentul mărit care se pune în UE pe competențele sociale ne-a dus la înființarea unui Centru de bune maniere. Bunele maniere și eticheta în viața profesională se încadrează la competențele sociale, iar retorica, respectiv arta de a vorbi (pentru copii) este o ramură ce ține de comunicare.

Dacă prin cursurile noastre urmăm linia europeană, atunci evident că și metodele noastre de lucru vor fi pe aceeași linie.

Louis A. Berman:
Un bun profesor este un maestru al simplificării şi un duşman al simplismului.

*Competențe cheie după cum sunt denumite în Descriptivul Competențelor Cheie Europene după recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC1): Comunicarea in limba materna, Comunicarea in limbi straine, Competente matematice/ în științe/în tehnologie, Competențe digitale, Competente sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat, Sensibilizare și exprimare culturală. Din Competențele sociale cităm: ”înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii (de exemplu, la muncă); conştientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizaţii de muncă, egalitate de gen, non-discriminare, societate şi cultură; înţelegerea dimensiunilor multi-culturale şi socio-economice ale societăţilor europene; interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană”. (Sursa: Institutul de Științe ale Educației, pagina web ise.ro)